Conversa 26

 
14 XII 1919

  • Les paraules cap, gens, mai, i res no són negatives per se, tot i que ho puguin semblar quan apareixen com a única resposta a una pregunta, cas en què en realitat formen part d’una oració on s’ha elidit el mot que indica negació, no. P. ex.:
    • Què t’han donat? ―[No m’han donat] res.
    • Vindrà algun cop? ―[No vindrà] mai.
  • Per tant, cal no eliminar de la llengua parlada, sinó «mantenir curosament», els usos positius d’aquests mots. P. ex.:
    • Si cap nau ve darrere, en podeu ser senyor.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s