Conversa 28

 
16 XII 1919

A les oracions afirmatives, el mot res significa alguna cosa.

  • Per tal d’evitar l’ambigüitat, és inadmissible l’omissió del mot no en les oracions i els termes negatius que contenen el mot res.
  • [Cf. Conversa 27.]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s