Conversa 32

 
20 XII 1919

 • En les oracions imperatives afirmatives, el verb s’empra en mode imperatiu, mentre que en les negatives s’utilitza el present de subjuntiu. P. ex.:
  • Preneu-ne.
  • No en prengueu.
 • Les formes verbals d’imperatiu són idèntiques a les del present de subjuntiu…
  • … a la majoria de verbs: a totes les persones verbals excepte la segona del plural (vosaltres).
  • … a alguns verbs, a totes les persones verbals. Exemples:
   • dir
   • ésser
   • poder
   • saber
   • voler

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s