Conversa 33

 
21 XII 1919

  • El mot quins és el plural de l’adjectiu interrogatiu quin, no del pronom relatiu qui, que és invariable.
  • Cal combatre l’ús de quin com a relatiu, traduint els relatius castellans el cual (i les seves variacions morfològiques) i cuyo, que s’han de traduir per el qual (i variacions) i la construcció «article + nom + del qual» (i variacions), respectivament.
      • [Per exemple: castellà cuyo amigo → l’amic del quall’amic de la qual, etc.]

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s