Conversa 35

 
23 XII 1919

  • Les oracions de relatiu fan la funció d’atribut d’un nom o pronom, mentre que les subordinades interrogatives completen o determinen la informació del verb principal d’una oració.
  • Els mots què, qui i on tenen tant la funció de relatiu com la d’interrogatiu, mentre que el mot quin té només la d’interrogatiu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s