Conversa 40

 
30 XII 1919

  • La construcció la qual cosa no presenta cap dificultat de comprensió al parlant modern.
  • Caldria, però, disposar d’un relatiu alternatiu més breu.
    • Després de certes preposicions, aquest podria ser què, del qual hi ha nombrosos exemples a la llengua antiga.
      • [Als exemples, què segueix les preposicions de i per.]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s