Conversa 42

 
1 I 1920

 • Seria convenient reintroduir la construcció ser cosa de què, en què cosa fa referència a tota l’oració precedent, com a l’expressió la qual cosa.
  • Exemples medievals [amb un llenguatge parcialment actualitzat]:
   • Trameteu-nos aquesta lletra allà on siguem, i tingueu d’això sobirana cura, com cosa serà de què ens fareu servei.
   • En això us preguem que no hi hagi falla, car cosa és de què haurem gran plaer.
  • v. Conversa 39 (la qual cosa) i Conversa 40 (la qual cosa, què).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s