Conversa 44

 
3 I 1920
El català i el castellà antics manllevaren del germànic el mot baró/barón, que significava tant home com un títol nobiliari.

  • En fixar l’ortografia, el català mantingué baró per a les dues accepcions (d’on baronívol), mentre que el castellà optà «arbitràriament» per la forma amb b per al títol nobiliari i la forma amb v per a home.
    • Tanmateix, baró té en català una extensió més restringida que el mot castellà varón, raó per la qual sovint és millor traduir aquest per home, noi o mascle.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s