Conversa 45

 
4 I 1920

Quan l’ortografia catalana antiga d’un mot en contradiu l’etimològica, cal restablir les grafies antigues o seguir la pronúncia de les regions que no confonen aquests sons.

  • Tot i les coincidències, a vegades, amb idiomes europeus com el francès o l’italià, no els hem de copiar sistemàticament. P. ex.:
    • Cal escriure buit, com antigament, en comptes de fer servir v com el francès (vide) i l’italià (vuoto) o el mot etimològic llatí (vócitum).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s