Conversa 27

 
15 XII 1919

  • L’omissió del mot no després de mai és…
    • … desaconsellable en les oracions expositives i imperatives (en què el mot mai sempre és negatiu).
    • … inadmissible en les oracions condicionals i interrogatives (en què aquest mot pot tenir significat positiu o negatiu).
  • Es pot aplicar el mateix raonament als mots cap, enlloc, gens, ningú i res, amb algun dels quals, fins i tot, pot existir ambigüitat en oracions expositives.
    • Per això, el més recomanable és no ometre el mot no després d’aquestes paraules, en cap cas.

One thought on “Conversa 27

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s