Conversa 41

 
31 XII 1919

Tot i enllaçar dues oracions, el relatiu també és un membre de l’oració de relatiu [és a dir, l’oració dependent].

  • Per això, la repetició de la informació aportada pel relatiu només és acceptable en l’estil familiar.
    • De fet, aquesta construcció és considerada defectuosa en totes les llengües romàniques tret del romanès, en què ha passat a ser la construcció normal.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s